Aiton

jud. Cluj, Rumänien

Synonym

Ajton (ung.)

Fundstelle: Ciolt

Synonym: Dealul Ciolţ; Deasupra Morii

Befund

Gräberfeld der Wietenberg-Kultur

Literatur

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82

M. Blăjan/T. Cerghi, Cercetări arheologice la Aiton, Cluj-Napoca şi Răchitele (jud. Cluj). Sargetia 13, 1977, 131-147

A. Stoia, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1976). Dacia N.S. 21, 1977, 357-373 (357 Nr.2)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254 Nr. 1)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea bronzului timpuriu în sud-vestul Transilvaniei (I). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63 (55 Anm. 29; 61 Anm. 47)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 13


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.