Alsónyék

Tolna Megye, Ungarn

Fundstelle: Kanizsa-dűlő

Befund

Gräberfeld der Lengyel-Kultur

Literatur

I. Zalai-Gaál, Die Schwangerschaft im Kult der Lengyel-Kultur und im Südosteuropäischen Neolithikum. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 58,2, 2007, 229-263


Fundstelle: Szőlőskert

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

M. Wosinsky, Az őskor mészbetétes diszítésü agyagművessége (Budapest 1904) Taf. 60-61

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (214)

G. Bándi, A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete. Dunántúli Dolgozatok 4 (Pécs 1967) 9

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.; 213; Taf. 261,1

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (256)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.