Apahida

jud. Cluj, Rumänien

Fundstelle: Râtul viţeilor

Synonym: Râtul jiţeilor (Petrescu-Dâmboviţa 2001)

Befund

Brandgräber der Wietenberg-Kultur und / oder Noua-Kultur

Literatur

E. Orosz, Az Apahidai „Réti Őstelep“. (Kolozs M.). Arch. Ért. 28, 1908, 172-179 (179)

V. Pârvan, Getica. O protoistorie a Daciei. Academia Română. Memoriile secţiunii istorice. Ser. III 3, 2 (Bucureşti 1926); Nachdruck (Bucureşti 1982) 372f.

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 24, Nr. 92; Abb. 16

D. Popescu, Die frühe und mittlere Bronzezeit in Siebenbürgen. Biblioteca Muzeului Naţional de Antichităţi din Bucureşti 2 (Bucureşti 1944) 104

K. Horedt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş. Mat. şi Cerc. Arh. 1, 1953, 785-815 (806)

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia N.S. 4, 1960, 107-137 (127)

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (Abb. 26)

M. Rusu, Depozitele de bronzuri de la Rebrişoara (raionul Năsăud, reg. Cluj). Arh. Moldovei 2/3, 1964, 236-250 (248 Anm. 46)

I. H. Crişan, Necropola de incineraţie aparţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara, de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 137-160 (141)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254 Nr. 2)

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (557)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 26

I. H. Crişan/M. Bărbulescu/E. Chirilă/V. Vasiliev/I. Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Bibl. Mus. Napocensis 5 (Cluj 1992) 31

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (135)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (107 Nr. 8)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 15f.

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 108


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.