Archiud

jud. Bistriţa-Năsăud, Rumänien

Synonym

Mezőerked (ung.)

Fundstelle: Fundătura

Befund

Brandgrab der Wietenberg-Kultur; Gräber der Noua-Kultur

Literatur

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1963. Dacia N.S. 8, 1964, 385-403 (394 Nr. 67)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară Romînă în anul 1963. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15, 1964, 551-567 (559 Nr. 67)

Şt. Dănilă, O aşezare din epoca bronzului descoperite la Livelize (jud. Bistriţa-Năsăud). Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 425-429 (427 Anm. 4)

G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la Agrieş (com. Tîrlişua, jud. Bistriţa-Năsăud) şi unele probleme ale bronzului tîrziu în Transilvania nord-estică. Apulum 17, 1979, 91-101 (96 Anm. 21)

G. Marinescu, Cercetări şi descoperiri arheologice în judeţul Bistriţa-Năsăud (VIII). Marisia 13/14, 1983/84, 23-32 (23a) C. Kacsó, Beiträge zur Kenntnis des Verbreitungsgebietes und der Chronologie der Suciu de Sus-Kultur. Dacia N.S. 31, 1987, 51-75 (72)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 16; Taf. 2,4


Fundstelle: Hânsuri

Befund

Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

G. Marinescu/C. Gaiu, Săpăturile de la Archiud „Hînsuri“, com. Teaca (jud. Bistriţa-Năsăud). Mat. şi Cerc. Arh. 15, 1983, 131-134

G. Marinescu, Necropola de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) de la Archiud, comuna Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud. Thraco-Dacica 7, 1986, 46-58

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (135)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (107)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203f.)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 98ff.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.