Balatonszéplak

Somogy Megye, Ungarn

Synonym

Siófok-Széplak

Fundstelle: Vadkacsás

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

B. Draveczky, Somogy megye régészeti képeskönyve. Somogy Múzeumi Füzetek 17 (Kaposvár 1970) Taf. 19; 22

G. Bándi, Untersuchungen der Bestattungsbräuche bei bronzezeitlichen Brandgräberfeldern. Janus Pannonius Múz. Évk. 16, 1971 (1972) 59-67 (60f.)

Zs. K. Zoffmann, Anthropologische Untersuchungen der mittelbronzezeitlichen Bevölkerung der Gräberfelder von Mosonszentmiklós-Jánosházapuszta und Siófok-Balatonszéplak. Janus Pannonius Múz. Évk. 16, 1971 (1972) 43-58

T. Kovács, Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-Shaped Rattles in Bronze Age Hungary. Folia Arch. 23, 1972, 7-28 (22)

G. Bándi, A mészbetétes edények népe észak-dunántúli csoportjának kialakulása és elterjedése. Veszprém Megyei Múz. Közl. 11, 1972, 41-58 (49)

V. Kiss, Data to the eastern relations of Transdanubian Incrusted Pottery culture. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 161-189 (164 Anm. 24)

Zs. K. Zoffmann, Anthropological data of the Transdanubian Prehistoric Populations in the Neolithic, the Copper, the Bronze and the Iron Ages. Savaria 24,3, 1998/99, 33-49 (39)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (259)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.