Baldovineşti

jud. Brăila, Rumänien

Befund

Hügelgräber der Coslogeni-Kultur mit Gefäßen der Tei-Kultur

Literatur

N. Harţuche/F. Anastasiu, Un mormînt aparţinînd culturii Tei. Rev. Muz. 2/4, 1965

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966) 133ff.; 170

N. Harţuche/Fl. Anastasiu, Brăiliţa, Aşezări şi cimitire omeneşti datând din epoca neolitică până în pragul orânduirii feudale (Brăila 1968) 50f.

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1 (Bucureşti 1978) 51

Cr. Schuster/A. Comşa, Burial Rites and Ritual of the Bronze Age in Southeastern Romania. In: P. F. Biehl/F. Bertemes (Hrsg.), The Archaeology of Cult and Religion (Budapest 2001) 235-241 (237)

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (121)

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 126

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (66)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 129


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.