Balta Verde

jud. Mehedinţi, Rumänien

Befund

Gräberfeld der Gârla-Mare-Kultur

Literatur

D. Berciu, Catalogul Muzeului arheologic din Turnu-Severin. Mat. şi Cerc. Arh. 1, 1953, 589-649 (590)

D. Berciu/E. Comşa, Săpăturile arheologice de la Balta Verde şi Gogoşu (1949 şi 1950). Mat. şi Cerc. Arh. 2, 1956, 251-489

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 113

P. Romsauer, πύραυνοι. Prenosné piecky a podstavce z doby bronzovej a doby železnej (Nitra 2003) 123; Taf. 21,1


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.