Basarabi

jud. Dolj, Rumänien

Fundstelle: unbekannt

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur” (Roman 1976: Coţofeni-Kultur)

Literatur

Vl. Dumitrescu, Dare de seamă asupra săpăturilor şi cercetărilor întreprinse în anul 1942. Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 (Bucureşti 1944) 43

Vl. Dumitrescu, Dare de seamă asupra săpăturilor şi cercetărilor întreprinse în anul 1943. Raport asupra activităţii ştiinţifice a Muzeului naţional de Antichităţi în anii 1942 şi 1943 (Bucureşti 1944) 85

P. I. Roman, Cultura Coţofeni (Bucureşti 1976) 32

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (114)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.