Basarabi-Preuteşti

jud. Suceava, Rumänien

Synonym

Preoteşti

Fundstelle: Lan

Befund

Grab der Kugelamphorenkultur

Literatur

V. Spinei/M. Nistor, Un mormînt din lespezi de piatră în nordul Moldovei. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 19,4, 1968, 621-628

O. Necrasov/M. Cristescu, Cercetările antropologice şi unele probleme ale archeologiei. Hierasus 1, 1978 (1979) 97-112 (101)

Ş. Cucoş, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatica a Moldovei. Acta Mus. Napocensis 19, 1982, 253-260 (255f.)

O. Necrasov/M. Cristescu/D. Botezatu/G. Miu, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României. Arh. Moldovei 13, 1990, 173-223 (198)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 246; 250 [Basarabi und Preoteşti als zwei Fundorte geführt > Verwechslung?]

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124 (87; 124 Abb. 15)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.