Belá nad Cirochou

okr. Snina, Slowakei

Synonym

Cirókbéla (ung.); Cirocká Belá (slow. bis 1927); Dlhé nad Cirochou (aus der Karte bei Budinský-Krička 1991, 99 Abb. 5, ist ersichtlich, dass die Hügel eigentlich in die Gemarkung von Belá nad Cirochou fallen)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

V. Budinský-Krička/P. Mačala, Výsledky prieskumu a záchranných výskumov na severovýchodnom slovensku. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1984 (1985) 67-73 (70)

V. Budinský-Krička, K otázke skupiny východoslovenských mohýl. Východoslovenský Pravek 3, 1991, 96-111 (99)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.