Bernadea

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Bernád (ung.); Bărnadia (rum.)

Fundstelle: Dâmbău

Befund

Zwei Körpergräber der Wietenberg-Kultur

Literatur

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1967. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 19, 1968, 677-698 (684 Nr. 54)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste de Roumanie en 1967. Dacia N.S. 12, 1968, 421-443 (428 Nr. 54)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă România în anul 1969. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 21, 1970, 493-522 (494 Nr. 15)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Socialiste de Roumanie en 1969. Dacia N.S. 14, 1970, 431-464 (432f. Nr. 15)

K. Horedt/C. Seraphin, Die prähistorische Ansiedlung auf dem Wietenberg bei Sighişoara-Schässburg. Antiquitas R. 3, 10 (Bonn 1971) 7 Nr. 192

N. Vlassa, Săpăturile arheologice de la Coldău (jud. Bistriţa-Năsăud). Acta Mus. Napocensis 10, 1973, 11-37 (19 Anm. 17)

T. Soroceanu, Descoperirile din epoca bronzului de la Obreja (jud. Alba). Acta Mus. Napocensis 10, 1973, 493-515 (496)

T. Soroceanu/M. Istrate, Faza finală a culturii Wietenberg. Stud. şi Comun. (Sibiu) 19, 1975, 21-27 (21f. Nr. 1-2; Taf. 1)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (65; 67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254 Nr. 3)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 17

N. Vlassa/Z. Kalmar, Descoperiri din etapa tîrzie a cuprului şi din epoca bronzului de la Bernadea. Symposia Thracologica 5, 1987, 154-155

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 21


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.