Bistriţa

jud. Bistriţa-Năsăud, Rumänien

Synonym

Beszterce (ung.); Bistritz (dt.)

Fundstelle: Cetate

Synonym: Dealul Cetata

Befund

Brandgräberfeld der Wietenberg-Kultur

Literatur

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară Romînă în anul 1958. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 10, 1959, 145-156 (147 Nr. 15)

D. Popescu, Fouilles archéologiques dans la République Populaire Roumaine en 1958. Dacia N.S. 3, 1959, 587-601 (589 Nr. 15)

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia N.S. 4, 1960, 107-137 (110 Nr. 15; 127)

I. H. Crişan/Şt. Dănilă, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 7, 1960, 145-150

I. H. Crişan, Contribuţie la inceputurile ritului de incineraţie în Transilvania. Probleme Muzeogr. 1961, 169-178 (Nr.2)

J. Filip, Enzyklopädisches Handbuch zur Ur- und Frühgeschichte Europas. Bd. I, A-K (Prag 1966); Bd. II, L-Z (Prag 1969) 1362

I. H. Crişan, Necropola de incineraţie aparţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara, de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 137-160

Şt. Dănilă, Săpăturile arheologice din 1962 de la Bistriţa. Sesiunea de comunicări ştiinţifice a muzeelor de istorie. Decembrie 1964. Bd.1. Bibl. Muzeelor 6 (Bucureşti 1971) 151-162

Şt. Dănilă, Cronica săpăturilor şi sondajelor arheologice efectuate pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud în perioada 1953-1973. File Istor. 3, 1974, 454-472 (456; 459)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254 Nr. 4)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 16

B. Hänsel, Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr.. In: B. Hänsel (Hrsg.), Südosteuropa zwischen 1600 und 1000 v. Chr.. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 1 (Berlin 1982) 1-38 (25 Abb. 14)

G. Schumacher-Matthäus, Studien zu bronzezeitlichen Schmucktrachten im Karpatenbecken. Marburger Studien zur Vor- und Frühgeschichte 6 (Mainz 1985) 243; Karte 11

G. Marinescu, Noi descoperiri de epoca bronzului la Bistriţa. File Istor. 5, 1988, 21-37 (24 Anm. 13: „I.C.H.V.“)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63 (61 Anm. 47)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 22f.


Fundstelle: Glasfabrik

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

G. Marinescu, Necropola de la sfîrşitul epocii bronzului (cultura Noua) de la Archiud, comuna Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud. Thraco-Dacica 7, 1986, 46-58 (56)

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.