Bogata de Mureş

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Marosbogát (ung.)

Fundstelle: în apropierea oraşului Luduş

Befund

Grab der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 157 Nr. 84 Abb. 181,2

N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în România. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15,3, 1964, 351-367 (351; Abb. 1,7)

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 49 Nr. 5; 60


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.