Brăiliţa

jud. Brăila, Rumänien


Fundstelle: Vadul Catagaţei

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur” / Gräberfeld der Cernavodă-I-Kultur

Literatur

N. Hartuchi/I. T. Dragomir, Săpăturile arheologice de la Brăiliţa. Mat. şi Cerc. Arh. 3, 1957, 129-147

I. T. Dragomir, Necropola tumulară de la Brăiliţa. Mat. şi Cerc. Arh. 5, 1959, 671-694

V. Leahu, Cultura Tei (Bucureşti 1966) 133ff.; 173f.

N. Harţuche/Fl. Anastasiu, Brăiliţa, Aşezări şi cimitire omeneşti datând din epoca neolitică până în pragul orânduirii feudale (Brăila 1968)

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 25f.

N. Harţuche/Fl. Anastasiu, Catalogul selectiv al colecţiei de arheologie a Muzeului Brăilei (Brăila 1976)

Cr. Schuster, Zu den Spondylus-Funden in Rumänien. Thraco-Dacica 23, 2002, 37-83

M. Irimia, Observaţii privind stadiul cercetării bronzului timpuriu în Dobrogea. Pontica 35/36, 2002/03, 33-51 (35)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.