Brăşăuţi

jud. Neamţ, Rumänien

Synonym

Cut - Dumbrava Roşie

Befund

Bestattung der Kugelamphorenkultur

Literatur

C. Mătasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamţ. Mat. şi Cerc. Arh. 5, 1959, 723-734 (723f.)

M. Dinu, K вопросу о культуре шаровидных амфор на территории Молдовы. Dacia N.S. 4, 1960, 89-106 (91)

Ş. Cucoş, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatica a Moldovei. Acta Mus. Napocensis 19, 1982, 253-260 (255)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 246

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124 (85; 87)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.