Căbeşti

jud. Bacău, Rumänien

Fundstelle: Mileşti

Befund

Zehn Gräber der Monteoru- und ein Grab der Noua-Kultur

Literatur

C. Buzdugan, Cimitir din epoca bronzului Căbeşti (Bacău). Carpica 1, 1968, 63-67

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos 9, 1991, 46

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 111

I. Motzoi-Chicideanu, Fremdgüter im Monteoru-Kulturraum. In: B. Hänsel (Hrsg.), Handel, Tausch und Verkehr im bronze- und früheisenzeitlichen Südosteuropa. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 11 (München - Berlin 1995) 219-242 (220)

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (202)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.