Čachtice

okr. Nové Mesto nad Váhom, Slowakei

Synonym

Csejte (ung.); Schächtitz (dt.)

Befund

Gräber der Nitra-Kultur

Literatur

J. Bátora, Záchránny výskum na pohrebisku zo staršej doby bronzovej vv Čachticiach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1975 (1976) 21-23

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 261

J. Bátora, Contribution to the problem of the „craftsmen“ graves at the end of Aeneolithic and Early Bronze Age in Central, Western and Eastern Europe. Slovenská Arch. 50,2, 2002 (2003) 179-228 (205)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.