Čalovec

okr. Komárno, Slowakei

Synonym

Megyercs (ung.); Mederč (slow. bis 1948)

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

J. Eisner, Slovensko v pravéku (Bratislava 1933) 87; 294

V. Budinský-Krička, Slovensko v dobé bronzovej a prvej dobé železnej. Slovenské dĕjiny I (Bratislava 1947)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 47

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (211)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.