Cârna

jud. Dolj, Rumänien

Synonym

Dunăreni (rum. 1968-1996)

Fundstelle: Grindul Tomii

Befund

Gräberfeld der Gârla-Mare-Kultur

Literatur

Vl. Dumitrescu, La plus ancienne tombe à incinération trouvée en R.P.R.. Dacia N.S. 4, 1960, 69-88 (69)

Vl. Dumitrescu, Necropola de incineraţie din epoca bronzului de la Cîrna (Bucureşti 1961)

T. Kovács, Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-Shaped Rattles in Bronze Age Hungary. Folia Arch. 23, 1972, 7-28 (17; 21)

I. Chicideanu, Die frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Südwestrumänien. Dacia N.S. 30, 1986, 7-47

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 113

A. Comşa, Demographic Aspects of the Bronze Age in Romania. In: L. Nikolova (Hrsg.), Analyzing the Bronze Age. Reports of Prehistoric Research Projects 4 (Sofia 2000) 43-52


Fundstelle: Măgura Fircanii

Befund

Grabhügel der Coţofeni- oder “Grubengrabkultur”

Literatur

Gh. I. Bichir, Un mormînt cu ocru la Cîrna. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 9,1, 1958, 101-112

Gh. I. Bichir, Cercetări arheologice pe grindusile de lingă Cirna. Mat. şi Cerc. Arh. 5, 1959, 275-282 (281)

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 25

P. I. Roman, Cultura Coţofeni (Bucureşti 1976) 32

P. I. Roman, Die Coţofeni-Kultur. Prähist. Zeitschr. 52, 1977, 189-198 (192)


Fundstelle: Măgura Tomii

Befund

Grabhügel der Coţofeni- oder “Grubengrabkultur”

Literatur

Vl. Dumitrescu, La plus ancienne tombe à incinération trouvée en R.P.R.. Dacia N.S. 4, 1960, 69-88

P. I. Roman, Cultura Coţofeni (Bucureşti 1976) 32

P. I. Roman, Die Coţofeni-Kultur. Prähist. Zeitschr. 52, 1977, 189-198 (192)


Fundstelle: Ostrovogania

Befund

Brandgräberfeld der Gârla-Mare-Kultur mit Brandgrab der Verbicioara-Kultur

Literatur

M. Şandor-Chicideanu, Cultura Žuto Brdo-Gârla Mare. Contribuţii la cunoaşterea epocii bronzului la Dunărea Mijlocie şi Inferioară (Cluj-Napoca 2003) 293; Taf. 54

I. Motzoi-Chicideanu, Cu privire la descoperirile funerare ale grupei Verbicioara. Ea-online, Dezember 2004
www.archaeology.ro/imc_verb.htm


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.