Căscioarele

jud. Călăraşi, Rumänien

Fundstelle: Cotul Cătălui

Befund

Grab der Glina-Gruppe (unsicher)

Literatur

D. B. Nanu, Cercetările arheologice de la Căscioarele Cotul Cătălui, jud. Călăraşi. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 5-7, 1988/89, 37-54

M. Perianu/S. M. Udrescu, Studiul antropologic şi arheozoologic al materialului osteologic din mormîntul de la Căscioarele (jud. Călăraşi). Epoca bronzului (cultura Glina III). Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 5-7, 1988/89, 55-59

R. Băjenaru, Cultura Glina. The Glina Culture. In: C. Stoica/M. Rotea/N. G. O. Boroffka (Hrsg.), Comori ale epocii bronzului din România. Treasures of the Bronze Age in Romania (Bucureşti 1995) 182-187 (183)

Cr. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare. Bibliotheca Thracologica 20 (Bucureşti 1997) 47f.

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (112)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 69f.; 74; 81

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50 (45)


Fundstelle: D´aia Parte

Befund

Gräberfeld der Gumelniţa-Kultur und Gräber der Tei-Kultur

Literatur

V. Sârbu, Revista Bistriţei 8, 1994, 25-33

D. Şerbănescu, Un nou tip de figurină neolitică. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 15, 1997, 81-96

D. Şerbănescu/C. Bălteanu, Considérations sur le rite, rituel funéraire et l´étude anthropologique des squelettes de la civilisation Tei. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 482-496

S. Marinescu-Bîlcu, Mormânt. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României III (Bucureşti 2000) 115

D. Şerbănescu, Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 234-242 (234f.)

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 123f.

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (120; 121 Abb. 10)

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (62ff.)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 124ff.


Fundstelle: Ostrovel

Befund

Siedlungsbestattungen der Gumelniţa-Kultur

Literatur

Vl. Dumitrescu, Principalele rezultate ale primelor două campanii de săpături din aşezarea neolitică târzie de la Căscioarele. Stud, şi Cerc. Istor. Veche 16,2, 1965, 215-238 (223)

Vl. Dumitrescu/u.a., Esquisse d´une préhistoire de la Roumanie jusqu´à la fin de l´âge du bronze (Bucureşti 1983) 74

S. Marinescu-Bîlcu, Mormânt. Enciclopedia arheologiei şi istorie veche a României III (Bucureşti 2000) 116

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.