Caşolţ

jud. Sibiu, Rumänien

Synonym

Hermány (ung.); Kastenholz (dt.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

Grab der Wietenberg-Kultur

Literatur

K. Horedt, Probleme der jüngerbronzezeitlichen Keramik in Transsilvanien. Acta Arch. Carpathica 9,1, 1967, 5-26 (10 Anm. 20)

K. Horedt, Einflüsse der Hügelgräberkultur und der Velaticer Kultur in Siebenbürgen. Germania 45, 1967, 42-50 (42ff.)

K. Horedt, Probleme ceramicii din perioada bronzului evoluat în Transilvania. Stud. şi Comun. (Sibiu) 13, 1967, 137-156 (141 Anm. 20)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 106 Anm. 1


Fundstelle: La trei morminţi

Befund

Hügelgräber der Noua-Kultur

Literatur

M. Macrea, Şantierul arheologic Caşolţ-Arpaşul de Sus. Raport preliminar asupra rezultatelor din campania anului 1955. Mat. şi Cerc. Arh. 4, 1957, 119-154

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 44

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (108)

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.