Chersăcosu

jud. Vaslui, Rumänien

Befund

Grab der Jamnaja-Kultur

Literatur

V. Merlan/Fl. Burtănescu/A. Comşa, Un mormânt Jamnaja cu lespede de piatră la Chersăcosu (com. Duda-Epureni, jud. Vaslui). Arh. Mold. 22, 1999, 209-214

Fl. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpati şi Prut. Cu unele contribuţii la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova. Bibliotheca Thracologica 37 (Bucureşti 2003) 109; 116; 119

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 74

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50 (45)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.