Chirnogi

jud. Călăraşi, Rumänien

Fundstelle: Gradiştea Făurei

Befund

Gräberfeld der Glina-Gruppe (unsicher)

Literatur

Ş. Şerbănescu/G. Trohani, Obiecte din cupru şi bronz descoperite în judeţul Ilfov. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 26,4, 1975, 529-539 (531)

Ş. Şerbănescu/G. Trohani, Cercetările arheologice pe Valea Mostiştea. In: V. Vrabie (Hrsg.), Ilfov. File de Istorie (Bucureşti 1978) 18-32 (26f.)

Cr. Schuster, Perioada timpurie a epocii bronzului în bazinele Argeşului şi Ialomiţei Superioare. Bibliotheca Thracologica 20 (Bucureşti 1997) 188

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 64; 75

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50 (44f.)


Fundstelle: Şuviţa Iorgelescu

Befund

Gräberfeld der Gumelniţa-Kultur

Literatur

S. Marinescu-Bîlcu, Mormânt. Enciclopedia arheologiei şi istoriei vechi a României III (Bucureşti 2000) 115

V. Cojocaru/D. Şerbănescu, Nuclear Analyses of Some Eneolithic Gold Artifacts Discovered in the Călăraşi District, Romania. Thraco-Dacica 23, 2002, 85-91 (85f.)

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm


Fundstelle: Şuviţa lui Ghiţan

Befund

Gräber der Tei-Kultur

Literatur

S. Morintz/B. Ionescu, Cercetări arheologice în jurul oraşului Olteniţa (1958-1967). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 19,1, 1968, 99-121 (103-105; Abb. 7,1.5-6)

V. Leahu, Cu privire la sfîrşitul epocii bronzului în Muntenia. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 20,1, 1969, 17-32 (27; Abb. 1,1.4)

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1 (Bucureşti 1978) 48

V. Leahu, Cu privire la ritul funerar practicat de purtătorii culturii Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 3/4, 1987, 49-52 (49)

D. Şerbănescu/C. Bălteanu, Considérations sur le rite, rituel funéraire et l´étude anthropologique des squelettes de la civilisation Tei. In: P. I. Roman (Hrsg.), The Thracian World at the Crossroads of Civilizations II (Bucharest 1998) 482-496 (483)

Cr. Schuster/T. Popa, Mogoşeşti. Bibliotheca Giurgiuvensis 1 (Giurgiu 2000) 122

D. Şerbănescu, Contribuţii la cunoaşterea ritului şi ritualului funerar practicat de purtătorii civilizaţiei Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 234-242 (235f.)

C. A. Bălteanu, Date antropologice asupra unor schelete din epoca bronzului - cultura Tei. Cultură şi Civilizaţie Dunărea de Jos 16/17, 2001, 243-245 (244)

V. Leahu, Cultura Tei. Grupul cultural Fundenii Doamnei. Probleme ale epocii bronzului în Muntenia. Bibliotheca Thracologica 38 (Bucureşti 2003) 123

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (119)

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (59ff.)

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 64; 121ff.

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50 (44)


Fundstelle: Terasa Rudarilor

Befund

Gräberfeld der Gumelniţa-Kultur

Literatur

C. A. Lazăr, Gumelniţa Culture Funerary Finds on Romania´s Territory. In: I. Oberländer-Târnoveanu/C. Borş (Hrsg.), O civilizaţie „necunoscută“: Gumelniţa. Monografie arheologică 2002 (Abb. 4-6)
http://cimec.ro/Arheologie/gumelnita/gumelnita_engl/cd/default.htm


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.