Cipău

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Maroscsapó (ung.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 48

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)


Fundstelle: Îngrăsătoriei I.C.I.A.

Befund

Siedlungsbestattung der Criş-Kultur

Literatur

O. Necrasov/M. Cristescu, Données anthropologiques sur les populations de l´âge de la pierre en Roumanie. Homo 16, 1965, 129-161

N. Vlassa, Cercetări arheologice în regiunile Mureş-autonomă Maghiară şi Cluj. Acta Mus. Napocensis 2, 1965, 19-38 (28)

N. Vlassa, Cultura Criş în Transilvania. Acta Mus. Napocensis 3, 1966, 9-48 (14; 18; 31 Abb. 8)

O. Necrasov/M. Cristescu, Structure anthropologique des tribus Néo-Enéolithiques et de l´âge du bronze de la Roumanie. Fundamenta B/3, VIIIa, 1, 1973, 137-152

Zs. K. Zoffmann, A Körös-kultúra kései szakaszának embertani lelete Dévaványa-Barcéi kishalom lelőhelyről. Commun. Arch. Hungariae 1997, 26-30 (28)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.