Cluj-Napoca

jud. Cluj, Rumänien

Synonym

Kolozsvár (ung.); Klausenburg (dt.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

fragliches Grab der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 135 Nr. 231

N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în România. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15,3, 1964, 351-367 (351; Abb. 1,8)

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 51 Nr. 15; 60


Fundstelle: Gura Baciului

Befund

Bestattungen der Criş-Kultur

Literatur

O. Necrasov, Date antropologice noi asupra populatiei culturii neolitice Starčevo-Criş. Studii şi Cercetări de Antropologie 1, 1965, 9-17

N. Vlassa, Eine frühneolithische Kultur mit bemalter Keramik der Vor-Starčevo-Körös-Zeit in Cluj-Gura Baciului, Siebenbürgen. Prähist. Zeitschr. 47, 1972, 174-197

Zs. K. Zoffmann, A Körös-kultúra kései szakaszának embertani lelete Dévaványa-Barcéi kishalom lelőhelyről. Commun. Arch. Hungariae 1997, 26-30 (28)


Fundstelle: Strada 30. Decembrie

Befund

Bestattung der Criş-Kultur

Literatur

O. Necrasov, Date antropologice noi asupra populatiei culturii neolitice Starčevo-Criş. Studii şi Cercetări de Antropologie 1, 1965, 9-17

N. Vlassa, Descoperiri arheologice în Oraşul Cluj. Mat. şi. Cerc. Arh. 9, 1970, 529-532

I. Bognár-Kutzián, Ausgrabungen in Szakmár — Kisülés im Jahre 1975. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 7, 1977, 13-17 (16f.)

Zs. K. Zoffmann, A Körös-kultúra kései szakaszának embertani lelete Dévaványa-Barcéi kishalom lelőhelyről. Commun. Arch. Hungariae 1997, 26-30 (28)


Fundstelle: Strada Banatului

Synonym: Strada Maxim Gorki

Befund

Körpergräberfeld der Noua- und vermutlich auch der Wietenberg-Kultur

Literatur

K. Horedt, Cercetările arheologice din regiunea Hoghiz-Ugra şi Teiuş. Mat. şi Cerc. Arh. 1, 1953, 785-815 (806ff.)

I. G. Russu, Une parure en or de l´âge du bronze. Folia Anatomica Univ. Conimbrigensis 34/11, 1959, 1-7

A. C. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (187; 197)

A. C. Florescu, Sur les problèmes du bronze tardif Carpato-Danubien et Nord-Ouest-Pontique. Dacia N.S. 11, 1967, 59-94 (Abb. 17,5)

M. Rusu, Consideraţii asupra metalurgiei aurului din Transilvania în bronz D şi hallstatt A. Acta Mus. Napocensis 9, 1972, 29-63

T. Soroceanu/M. Istrate, Faza finală a culturii Wietenberg. Stud. şi Comun. (Sibiu) 19, 1975, 21-27 (24-26)

N. Chidioşan, Cultura Wietenberg la vest de Munţii Apuseni. Rezumatul tezei de doctorat (Cluj-Napoca 1979) 18; 20-22

I. Andriţoiu, Necropola din epoca bronzului de la Tîrnava (jud. Sibiu). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 32, 1981, 553-561 (559 Anm. 32)

A. Hochstetter, Eine Nadel der Noua-Kultur aus Nordgriechenland. Ein Beitrag zur absoluten Chronologie der späten Bronzezeit im Karpatenbecken. Germania 59, 1981, 239-259 (242f.)

A. Bulbuc, Noi descoperiri şi cercetări arheologice de suprafaţă în hotarul comunei Iclod (II). Acta Mus. Napocensis 22/23, 1985/86, 411-430 (416 Anm. 6)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 50

I. H. Crişan/M. Bărbulescu/E. Chirilă/V. Vasiliev/I. Winkler, Repertoriul arheologic al judeţului Cluj. Bibl. Mus. Napocensis 5 (Cluj 1992) 139; 143

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (124; 138)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (109)

M. Bădău-Wittenberger, Consideraţii despre cultura Noua în Transilvania. Acta Mus. Napocensis 31, 1994, 151-172 (151ff.)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 31

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (204)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 100ff.

A. Georgescu/A. Gonciar, Un mormânt Noua descoperit la Valea Viilor. Brukenthal Acta Musei I 1, 2006, 21-29 (24)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.