Doina

jud. Neamţ, Rumänien

Befund

Birituelles Gräberfeld der Noua-Kultur

Literatur

M. Cristescu/S. Antoniu, Contribuţie la cunoaşterea structurii antropologice a populaţiei aparţinînd culturii Noua din Moldova. Analele Ştiinţifice ale Universităţii „A. I. Cuza“ din Iaşi. Ştiinţe Naturale (Biologie) 8, 1962, 193-204

A. Florescu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Noua. Arh. Moldovei 2/3, 1964, 143-216 (145 Abb)

O. Necrasov/D. Botezatu, Studiul antropologic al scheletor feudale timpurii de la Doina (sec. 13-14). Stud. şi Cerc. Antr. 1/2, 1964, 137-155

O. Necrasov/M. Cristescu, Sur la structure anthropologique de quelques populations qui vécurent sur le territoire roumain à l´Age du Bronze. Thraco-Dacica 5, 1984, 28-35 (31f.)

V. Spinei/M. Alexianu/V. Butnaru, Săpăturile arheologice de la Doina-Girov din 1982-1983. Mem. Ant. 9-11, 1985, 227-260 (229ff.)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 60

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 78ff.

Cr. Schuster/A. Comşa/C. Semuc, Zu den Bestattungssitten der Tei-Kultur. Pontica 37/38, 2004/05, 59-70 (68)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.