Dolheştii Mari

jud. Suceava, Rumänien

Fundstelle: La Hapău

Befund

Vier Gräber der Kugelamphorenkultur

Literatur

M. Dinu, Sondajul arheologic de la Dolheştii Mare (r. Fălticeni, reg. Suceava). Mat. şi Cerc. Arh. 6, 1959, 213-220

O. Necrasov/M. Cristescu, Étude anthropologique des squelettes énéolithiques de Dolheştii Mari (tombe à ciste). Analele Ştiinţifice ale Universităţii „A. I. Cuza“ din Iaşi 5, 1959, 47-60

M. Dinu, K вопросу о культуре шаровидных амфор на территории Молдовы. Dacia N.S. 4, 1960, 89-106

M. Dinu, Şantierul arheologic Dolheştii Mare (r. Fălticeni, reg. Suceava). Mat. şi Cerc. Arh. 7, 1961, 121-129

O. Necrasov/M. Cristescu, Cercetările antropologice şi unele probleme ale archeologiei. Hierasus 1, 1978 (1979) 97-112 (101)

Ş. Cucoş, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatica a Moldovei. Acta Mus. Napocensis 19, 1982, 253-260 (256)

O. Necrasov/M. Cristescu/D. Botezatu/G. Miu, Cercetări paleoantropologice privitoare la populaţiile de pe teritoriul României. Arh. Moldovei 13, 1990, 173-223 (198)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 247

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124 (87)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.