Drahňov

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Deregnyő (ung.)

Fundstelle: Čierne Blato

Befund

Brandgrab der Otomani-Füzesabony-Kultur

Literatur

L. Gačkova, Prieskum v povodí laborca. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1987 (1988) 48-49

D. Gašaj, Žiarový hrob zo staršej doby bronzovej v Drahňove. Hist. Carpatica 22, 1991, 121-128

T. Bader, Bemerkungen zur Bronzezeit im Karpatenbecken. Otomani/Füzesabony-Komplex. Jahresschr. Mitteldt. Vorgesch. 80, 1998, 43-108 (66 Abb. 8; 83)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.