Drienov

okr. Prešov, Slowakei

Synonym

Somos (ung.); Drinov (slow. bis 1927) / Drieňov (slow. 1973-1980); Šarišské Bohdanovce (einige Hügel der Gruppe liegen im Ortsgebiet von Šarišské Bohdanovce)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

V. Budinský-Krička, Zpráva o térennych východnomoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (260)

V. Budinský-Krička, Ďalšie výskumy Slovenského archeologického ústavu na východe Slovenska. Čas 3, 1946, 260

V. Budinský-Krička, Výskumy Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine r. 1946 a 1947. Hist. Slovaca 6/7, 1948/49, 269-279 (269)

V. Budinský-Krička, Slovanské mohyly na východnom Slovensku. Slovenská Arch. 6,1, 1958, 138-205 (174 Abb. 12; 175 Abb. 13)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohyly. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (278f.)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.