Dúbravka

okr. Michalovce, Slowakei

Synonym

Dobróka (ung.)

Befund

Gräber der Košt´any-Kultur

Literatur

J. Pastor, Záchranný výskum v Borsi. Nové Obzory 19, 1977, 233-238 (237)

J. Bátora, Záver eneolitu a začiatok doby bronzovej na východnom Slovensku. Hist. Carpatica 14, 1983, 169-227 (197; 213 Taf. 6,9-12)

M. Novotná/B. Novotný, Košt´any-Gruppe. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 289-298 (289; 290)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.