Dumbrăviţa

jud. Bistriţa Năsăud, Rumänien

Synonym

Dögmező (ung.)

Fundstelle: Stricata

Befund

Brandgräberfeld der Wietenberg-Kultur

Literatur

G. Marinescu/A. Retegan, Descoperiri arheologice pe teritoriul comunei Căianu-Mic, judeţul Bistriţa Năsăud. File Istor. 3, 1974, 443-451 (443 Anm. 1)

A. Stoia, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1973-1974). Dacia N.S. 19, 1975, 269-307 (284 Nr. 72)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (67)

A. Stoia, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1976). Dacia N.S. 21, 1977, 357-373 (363 Nr. 49)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254 Nr. 8)

A. Stoia, Les fouilles archéologiques en Roumanie (1978). Dacia N.S. 23, 1979, 355-370 (360 Nr. 50)

G. Marinescu, Depozitul de bronzuri de la Agrieş (com. Tîrlişua, jud. Bistriţa-Năsăud) şi unele probleme ale bronzului tîrziu în Transilvania nord-estică. Apulum 17, 1979, 91-101 (96 Anm. 21 Nr. 9)

T. Soroceanu/A. Retegan, Neue spätbronzezeitliche Funde im Norden Rumäniens. Dacia N.S. 25, 1981, 195-229 (195-207)

V. Vasiliev, Probleme ale cronologiei hallstattului în Transilvania. Acta Mus. Napocensis 20, 1983, 33-57 (36)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I.). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63 (61 Anm. 47; 63 Anm. 53)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (72)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 41

A. Comşa, Demographic Aspects of the Bronze Age in Romania. In: L. Nikolova (Hrsg.), Analyzing the Bronze Age. Reports of Prehistoric Research Projects 4 (Sofia 2000) 43-52


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.