Fonyód

Somogy Megye, Ungarn

Fundstelle: Bézsenypuszta

Befund

Gräberfeld der Badener Kultur; Grab / Gräber der Kisapostag-Kultur / Inkrustierten Keramik

Literatur

F. von Tompa, 25 Jahre Urgeschichtsforschung in Ungarn 1912-1936. Ber. RGK 24/25, 1934/35 (1937) 27-114 (50)

J. Banner, Das Tisza-, Maros-, Kőrös-Gebiet bis zur Entwicklung der Bronzezeit (Szeged 1942) 59 Anm. 313

A. Mozsolics, A kisapostagi korabronzkori urnatemető. Archaeologia Hungarica 26 (Budapest 1942) Abb. 1,4

J. Banner, Die Péceler Kultur. Archaeologia Hungarica 35 (Budapest 1956) 23-32

G. Bándi, Data to the Early and Middle Bronze Age of Northern Transdanubia and Southern Slovakia (Some Problems of the Tokod Group). Alba Regia 4/5, 1963/64 (1965) 65-71 (69)

G. Bándi, A dél-dunántúli mészbetétes edények népe kultúrájának elterjedése és eredete. Dunántúli Dolgozatok 4 (Pécs 1967) 24

I. Torma, Adatok a Badeni (Péceli) kultúra bolerázi csoportjának magyarországi elterjedéséhez. Veszprém Megyei Múz. Közl. 8, 1969, 91-107 (97)

G. Bándi/É. F. Petres/B. Maráz, Baranya megye az őskorban. In: G. Bándi (Hrsg.), Baranya megye története az őskortól a honfoglalásig (Pécs 1979) 9-222 (77)

I. Szathmári, Kisapostager Gräber im bronzezeitlichen Gräberfeld von Dunaújváros. Alba Regia 20, 1983, 7-36 (19ff.)

G. Nevizánsky, Grabfunde und Überbauerscheinungen der Träger der Badener Kultur im zentralen Gebiet des Karpatenbeckens. Slovenská Arch. 33,2, 1985, 249-272 (267)

N. Kalicz, Die kupferzeitliche Badener Kultur in der Auffassung von Viera Němejcová-Pavúková und der ungarischen Forschung. In: B. Hänsel/E. Studeníková (Hrsg.), Zwischen Karpaten und Ägäis. Neolithikum und ältere Bronzezeit. Gedenkschrift für V. Němejcová-Pavúková. Studia Honoraria 21 (Rahden/Westf. 2004) 177-205 (178; 184f.)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (256)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.