Gávavencsellő

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ungarn

Synonym

Gáva / Vencsellő

Fundstelle: Kastélykert

Befund

Brandgräber der Nyírség-Kultur

Literatur

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 66 Nr. 48; 73f.; Taf. 15,1.3-4.8; Taf. 17,7.9

N. Kalicz, Die Nyírség-Kultur. In: N. Tasić (Hrsg.), Kulturen der Frühbronzezeit des Karpatenbeckens und Nordbalkans (Belgrad 1984) 109-123 (Taf. 27,1.3)

I. Bóna, A honfoglalás előtti kultúrák és népek. In: L. Cservenyák (Hrsg.), Szabolcs-Szatmár megye monográfiája 1. Történelem és kultúra (Nyíregyháza 1993) 63-137 (77)

J. Dani, Neue Beiträge zu den Bestattungen der Nyírség-Kultur. Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk. 37/38, 1995/96 (1997) 51-71 (55f.)

L. Szathmáry, A Nyírség kultúra (korai bronzkor) három hamvasztott humán csontvázleletének vizsgálata. Nyíregyházi Jósa András Múz. Évk. 37/38, 1995/96 (1997) 73-76

F. Bertemes, Überlegungen zur Datierung und Bedeutung der schnurverzierten Keramik im nordöstlichen Karpatenbecken und Siebenbürgen. In: B. Hänsel/J. Machnik (Hrsg.), Das Karpatenbecken und die osteuropäische Steppe. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 12 (München - Rahden/Westf. 1998) 191-209 (200)


Fundstelle: Katóhalom

Befund

Grabhügel der “Grubengrabkultur”

Literatur

A. Jósa, Ásatások a gávai Katóhalmon és környékén. Arch. Ért. 35, 1915, 197-210

D. Csallány, Régészeti és múzeumi vonatkozású cikkei (Aufsätze von A. Jósa archäologischen und museologischen Belanges). A Jósa András Múzeum Kiadványai 2 (Nyíregyháza 1958) 105-110

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 19

I. Ecsedy, The People of the Pit-Grave Kurgans in Eastern Hungary. Fontes Archaeologici Hungaricae (Budapest 1979) 15


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.