Gheja

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Marosgezse (ung.)

Befund

Grab der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 161 Nr. 91; 162; Abb. 191

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 85-86; Taf. 32,11.13

Z. Székely, Descoperiri din neoliticul târziu de la Reci. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15-1, 1964, 121-126 (125)

N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în Transilvania. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15,3, 1964, 351-367 (351-353; 352 Abb. 1,9-10)

M. Rusu, Cultura Tisa. Banatica 1, 1971, 77-82 (81)

P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Ber. RGK 55, 1974, 1-71 (64 Nr. 63)

E. Csongradiné Balogh, Tipológiai és traszeológiai vizsgálatok rézkori és bronzkori pattintott kőeszközökön. Folia Arch. 47, 1998/99, 13-41

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 52 Nr. 23; 60; Abb. 27,4.6


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.