Glăvăneştii Vechi

jud. Iaşi, Rumänien

Anm.: identisch mit Glavenesti?

Befund

Gräber der Jamnaja- und Noua-Kultur

Literatur

I. Nestor/u.a., Şantierul Valea Jijiei (Iaşi-Botoşani-Dorohoi) în anul 1950. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 2, 1951, 51-76 (67)

E. Zaharia, Die Lockenringe von Sarata Monteoru. Dacia N.S. 3, 1959, 104-132 (Abb. 4,3)

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 24

M. Petrescu-Dâmboviţa, Die Nekropole der Noua-Kultur auf der „Ţuguieta“ bei Truşeşti, Kr. Botoşani, Nordmoldau, Rumänien. Prähist. Zeitschr. 76,2, 2001, 179-208 (203)

F. Burtănescu, Epoca timpurie a bronzului între Carpati şi Prut. Cu unele contribuţii la problemele perioadei premergătoare epocii bronzului în Moldova. Bibliotheca Thracologica 37 (Bucureşti 2003) 109; 116; 119

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 74

Cr. Schuster/A. Morintz, Zu den frühbronzezeitlichen Siedlungen und Bestattungen in Südrumänien. Acta Terrae Septemcastrensis 5,1, 2006, 43-50 (45)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.