Gorneşti

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Gernyeszeg (ung.)

Befund

Gräberfeld der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

M. Roska, Erdély régészeti repertóriuma I. Őskor. Thesaurus Antiquitatum Transsilvanicarum Tom. I. Praehistorica (Kolozsvár 1942) 97 Nr. 29 Abb. 122; 98 Abb. 123

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 96-97; Taf. 35,8-11

N. Vlassa, Contribuţii la cunoaşterea culturii Bodrogkeresztúr în România. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15,3, 1964, 351-367 (353-355)

Z. Székely, Descoperiri din neoliticul târziu de la Reci. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 15,1, 1964, 121-126 (125)

M. Rusu, Cultura Tisa. Banatica 1, 1971, 77-82 (81)

S. A. Luca, Sfârşitul eneoliticului pe teritoriul intracarpatic al României – cultura Bodrogkeresztúr (Alba Iulia 1999) 52 Nr. 24; 60; Abb. 26,1.5; Abb. 27,5


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.