Grăniceşti

jud. Botoşani, Rumänien

Befund

Bestattung der Kugelamphorenkultur

Literatur

I. Nestor, Der Stand der Vorgeschichtsforschung in Rumänien. Ber. RGK 22, 1932 (1933) 11-182 (70)

C. Mătasă, Descoperiri arheologice în raionul Piatra Neamţ. Mat. şi Cerc. Arh. 5, 1959, 723-734 (733; Anmerkung M. Petrescu-Dâmboviţa)

T. Sulimirski, Corded Ware and Globular Amphorae North-East of the Carpathians (London 1968) 205

Ş. Cucoş, Începuturile perioadei de tranziţie de la eneolitic la epoca bronzului în zona subcarpatica a Moldovei. Acta Mus. Napocensis 19, 1982, 253-260 (255)

Ş. Cucoş, Cultura amforelor sferice din depresiunea subcarpatică a Moldovei. Mem. Ant. 9-11, 1985, 141-161 (145)

M. Szmyt, Between West and East. People of the Globular Amphora Culture in Eastern Europe: 2950-2350 BC. Baltic-Pontic Studies 8 (Poznán 1999) 253

V. Mihailescu-Bîrliba, Die Grabstätte eines jungen Häuptlings vom Beginn der Bronzezeit (Mastacăn, Kreis Neamţ - “Kugelamphorenkultur”). Arh. Moldovei 28, 2005, 75-124 (124 Abb. 15)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.