Gyulafirátót

Veszprém Megye, Ungarn

Fundstelle: Murvabánya

Befund

Zwei Urnengräber der Inkrustierten Keramik

Literatur

T. Szentléleky, Gyulafirátót. Arch. Ért. 87, 1960, 229

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 227

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (258)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.