Hankovce

okr. Bardejov, Slowakei

Synonym

Hankvágása (ung.)

Befund

Gräber der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohylý)

Literatur

V. Budinský-Krička, Zpráva o térennych východnomoch Štátneho archeologického ústavu v Turčianskom Sv. Martine, podniknutých v r. 1939-1945. Hist. Slovaca 3/4, 1945/46, 260-267 (264)

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohylý. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (282)

J. Machnik/P. Mačala, Výskum mohyly so šnúrovou keramikou v Hankovciach. Archeologické Výskumy a Nálezy na Slovensku v roku 1994 (1996) 126-127

V. Furmánek/L. Veliačik/J. Vladár, Die Bronzezeit im slowakischen Raum. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 15 (Rahden/Westf. 1999) 23f.


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.