Holiare

okr. Komárno, Slowakei

Synonym

Gellér (ung.)

Fundstelle: Tátar Domb

Synonym: Dioság Dombalja

Befund

Gräber der Lengyel-Kultur (oder der Želiezovce-Gruppe der Westlichen Linearbandkeramik) und der älteren Bronzezeit

Literatur

J. J. Barta/K. Willvonseder, Zur ur- und frühgeschichtlichen Besiedlung der Großen Schütt. Sudeta 10, 1934, 1-22 (6ff.)

J. Eisner, Prehistorický výzkum na Slovensku a Podkarpatské Rusi roku 1934. Sborník Muz. Slovenskej Spoločnosti 29, 1935, 51-80 (63)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 262

Z. Farkaš, Nálezy ľudských pozostatkov v prostredí kultúry ľudu s lineárnou keramikou na Slovensku. Arch. Rozhledy 54,1, 2002, 23-43 (43)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.