Iernut

jud. Mureş, Rumänien

Synonym

Radnót (ung.)

Fundstelle: unbekannt

Befund

Gräber der Noua-Kultur

Literatur

N. Vlassa, Cercetări arheologice în regiunile Mureş-autonomă Maghiară şi Cluj. Acta Mus. Napocensis 2, 1965, 19-38 (33)

A. C. Florescu, Repertoriul culturii Noua-Coslogeni din România. Aşezări şi necropole. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 9, 1991, 81

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Cîteva consideraţii privind cultura Noua în Transilvania. Apulum 27-30, 1990-93, 121-146 (140)

I. Andriţoiu/V. Vasiliev, Quelques considérations concernant la culture Noua en Transylvanie. Cultură şi civilizaţie Dunărea de Jos 10, 1993, 101-123 (110)

V. Lazăr, Repertoriul arheologic al judeţului Mureş (Târgu Mureş 1995) 154

E. Sava, Die Bestattungen der Noua-Kultur. Ein Beitrag zur Erforschung spätbronzezeitlicher Bestattungsriten zwischen Dnestr und Westkarpaten. Prähistorische Archäologie in Südosteuropa 19 (Kiel 2002) 109


Fundstelle: Hulpişti

Befund

Zwei Urnengräber der Wietenberg-Kultur

Literatur

K. Horedt, Şantierul arheologic Moreşti (r. Tîrgu Mureş, Regiunea Autonomă Maghiară). Stud. şi Cerc. Istor. Veche 6, 1955, 643-685 (672 f. Nr. 8)

K. Horedt, Die Wietenbergkultur. Dacia N.S. 4, 1960, 107-137 (112 Nr. 67-75)

I. H. Crişan/Şt. Dănilă, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 7, 1960, 145-150 (147)

D. Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Populară România în anul 1960. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 12, 1961, 133-144 (141 Nr. 74)

D. Popescu, Les fouilles archéologiques dans la République Populaire de Roumanie en 1960. Dacia N.S. 5, 1961, 567-581 (576 Nr. 79)

N. Vlassa, Cercetări arheologice în regiunile Mureş-Autonomă Maghiară şi Cluj. Acta Mus. Napocensis 2, 1965, 19-38 (32 Nr. 15d; 33 Abb. 10)

K. Horedt/N. Vlassa, Săpăturile arheologice de la Iernut. Acta Mus. Napocensis 3, 1966, 399-410 (400-402)

I. H. Crişan, Necropola de incineraţie aparţinînd culturii Wietenberg-Sighişoara, de la Bistriţa. Mat. şi Cerc. Arh. 9, 1970, 137-160 (141)

N. Vlassa, Asupra unor probleme ale neoliticului final şi ale începutului epocii bronzului în Transilvania. Sesiunea de comunicări stiinţifice a muzeelor de istorie. Decembrie 1964. Bd. 1. Bibl. Muzeelor 6 (Bucureşti 1971) 117-126 (119)

N. Vlassa, Asupra unor probleme ale neoliticului final şi ale începutului epocii bronzului în Transilvania. In: H. Daicoviciu (Hrsg.), In Memoriam Constantini Daicoviciu (Cluj 1974) 409-419 (410)

A. Popa, Academia Română şi descoperirile arheologice de pe valea superioara a Mureşului (I). Marisia 5, 1975, 9-27 (15)

N. Vlassa, Asupra unor probleme ale neoliticului final şi ale începutului epocii bronzului în Transilvania. Neoliticul Transilvaniei. Studii, articole, note. Bibl. Mus. Napocensis 3 (Cluj-Napoca 1976) 90-99 (93)

T. Soroceanu/M. Blăjan/T. Cerghi, Cimitirul de incineraţie de la Aiton. File Istor. 4, 1976, 57-82 (65f. Nr. 1; 67; 79 Abb. 11)

I. Andriţoiu, Cimitirul de incineraţie din epoca bronzului de la Deva. Stud. şi Cerc. Istor. Veche 29, 1978, 241-256 (254f. Nr. 10)

I. Andriţoiu, Contribuţii la cunoaşterea culturii Wietenberg în sud-vestul Transilvaniei (I). Sargetia 20, 1986/87 (1989) 45-63 (61 Anm. 44 und 47)

H. Ciugudean, Noi descoperiri funerare aparţinînd culturii Wietenberg. Apulum 26, 1989, 69-77 (73)

N. G. O. Boroffka, Die Wietenberg-Kultur. Universitätsforschungen zur Prähistorischen Archäologie 19 (Bonn 1994) 49


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.