Işalniţa

jud. Dolj, Rumänien

Befund

Gräber der Verbicioara-Kultur oder der Bistreţ-Işalniţa-Gruppe

Literatur

Gh. Popilian, Un nou aspect al sfîrşit de bronz in Oltenia. Com. Craiova, Ser. Arh. 6, 1968, 3-12

S. Morintz, Contribuţii arheologice la istoria tracilor timpurii 1 (Bucureşti 1978) 62

I. Chicideanu, Die frühthrakische Kultur. Zur Bronzezeit in Südwestrumänien. Dacia N.S. 30, 1986, 7-47

F. Ridiche, Noi date privind cunoaşterea culturii Verbicioara (Partea I). Oltenia 12, 2000, 41-73 (62)

Cr. Schuster, Zur Bestattungsweise in Südrumänien in der Bronzezeit. In: R. Vasić (Hrsg.), Sahranjivanje u bronzano i gvozdeno doba. Simpozijum, Čačak, 4-8. Septembar 2002 (Čačak 2003) 109-137 (122)

G. Crăciunescu, Cultura Verbicioara în jumătatea vestică a Olteniei. Bibliotheca Thracologica 41 (Craiova 2004) 34f.

Cr. Schuster/G. Crăciunescu/C. Fântâneanu, Zur Bronzezeit in Südrumanien. Drei Kulturen: Glina, Tei und Verbicioara. Bd. I (Târgovişte 2006) 162


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.