Jarok

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Üreg (ung.)

Befund

Grab der Aunjetitz-Kultur (Hurbanovo)

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 43

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.