Jászberény

Jász-Nagykun-Szolnok Megye, Ungarn

Fundstelle: Belsőszőllő

Befund

Brandgrab der Hatvan-Kultur

Literatur

N. Kalicz, Die Frühbronzezeit in Nordost-Ungarn. Archaeologia Hungarica 45 (Budapest 1968) 126 Nr. 168; Taf. 99,11-12


Fundstelle: Borsóhalma

Befund

Gräberfeld der Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

Zs. Csalog, A jászberény-borsóhalmi rézkori temető és lakótelep II. Jászkunság 7, 1961, 53-58; 144-150

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 33

P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Ber. RGK 55, 1974, 1-71 (63 Nr. 19)

P. Raczky, Adatok a bodrogkeresztúri kultúra déli kapcsolataihoz és kronológiájához. Arch. Ért. 109, 1982, 177-190 (Abb. 1,1-3; 2,2-4)

G. Nevizánsky, Sozialökonomische Verhältnisse in der Polgár-Kultur aufgrund der Gräberfeldanalyse. Slovenská Arch. 32,2, 1984, 263-310 (274)

P. Raczky, New Data on the Southern Connections and Relative Chronology of the „Bodrogkeresztúr – Hunyadi halom“ Complex. In: J. Lichardus (Hrsg.), Die Kupferzeit als historische Epoche (Bonn 1991) 329-346 (329; 330 Abb. 1,2)


Fundstelle: Cserőhalom

Befund

Brandgräberfeld der Piliny-Kultur

Literatur

T. Kemenczei, A Jászberény-Cserőhalmi kesőbronzkori temető. Arch. Ért. 93, 1966, 65-97

V. Furmánek, Pilinyer Kultur. Slovenská Arch. 25, 1977, 251-370 (259 Nr. 261)

T. Kemenczei, Die Spätbronzezeit Nordostungarns. Archaeologia. Hungarica 51 (Budapest 1984) 100f.

T. Kemenczei, Bemerkungen zur Chronologie der spätbronzezeitlichen Grabfunde im Donau-Theiß Zwischenstromgebiet. Commun. Arch. Hungariae 1989, 73-96


Fundstelle: Kerekudvar

Befund

Gräberfeld der Hatvan-Kultur

Literatur

G. Bándi, A dunántúli mészbetétes edények népének keletmagyarországi kapcsolatai. Janus Pannonius Múz. Évk. 13, 1968 (1971) 63-74 (65)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) Taf. 20,6

V. Kiss, Data to the eastern relations of Transdanubian Incrusted Pottery culture. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 161-189 (168)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.