Kapince

okr. Nitra, Slowakei

Synonym

Káp (ung.)

Befund

Gräberfeld der Nitra- und Aunjetitz (Hurbanovo-) Kultur

Literatur

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 162f.

J. Bátora, The Reflection of Economy and Social Structure in the Cemeteries of the Chłopice-Veselé and Nitra cultures. Slovenská Arch. 39, 1991, 91-142 (130)

V. Mitáš, K niektorým otázkam tzv. Hurbanovského typu. Slovenská Arch. 52,2, 2004, 281-300 (284)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.