Keszthely

Zala Megye, Ungarn

Fundstelle: Apát-Hügel

Befund

Brandgrab der Badener Kultur

Literatur

L. Horváth/R. Müller, Lelöhelyleirások a Régészeti Topográfia 1. pótkötetéhez. Kézirat. Magyarország Régészeti Topográfiája, Ergänzungsband 21, 70

M. Bondár, Spätkupferzeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 26-30 (29f.)


Fundstelle: Dobogó

Befund

Körpergrab der Karpatischen Hügelgräberkultur

Literatur

Rég. Füzetek I, 36, 1983, 18

L. A. Horváth, Spätbronzezeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 36-45 (44)


Fundstelle: Fenékpuszta

Befund

Sechs Körpergräber der Lengyel (I-) Kultur; mind. 19 Bestattungen der Balaton-Lasinja-Kultur; Grab der Somogyvár-Vinkovci-Kultur; Drei Gräber der Kisapostag-Kultur bzw. Inkrustierten Keramik; Karpatische Hügelgräberkultur

Literatur

I. Bóna, The Peoples of southern origin of the early bronze age in Hungary. I. The Pitvaros Group. II. The Somogyvár Group. Alba Regia 4/5, 1963/64 (1965) 17-63 (42; Taf. 14,1-5)

K. Bakay/N. Kalicz/K. Sági, Veszprém megye régészeti topográfiája. Magyarország Régészeti Topográfiája I (Budapest 1966) 79f. (21/23); Taf. 7,5-11

N. Kalicz, A rézkori balatoni csoport Veszprém megyében. Veszprém Megyei Múz. Közl. 8, 1969, 83-90

Rég. Füzetek I, 32, 1979, 94

I. Ecsedy, Die Siedlung der Somogyvár-Vinkovci Kultur bei Szava und einige Fragen der Frühbronzezeit in Südpannonien. Janus Pannonius Múz. Évk. 23, 1978 (1979) 97-136 (104)

E. Bánffy, Kultikus rendeltetésü leletegyüttes a Kis-Balaton középsö rézkorából. Arch. Ért. 112, 1985, 187-193 (188)

Zs. M. Virág, Keszthely-Fenékpuszta. Arch. Ért. 113, 1986, 268

Zs. M. Virág, Jungsteinzeit (Neolithikum) und Frühkupferzeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 17-23 (22)

M. Bondár, Früh- und Mittelbronzezeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 30-36 (34f.)

R. Kalicz-Schreiber, Die älteste Bronzezeit in Nordwestungarn und ihre Beziehungen. In: M. Buchvaldek/E. Pleslová-Štickova (Hrsg.), Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000 – 2000 b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen. Acta des XIV. Internationalen Symposiums Prag – Liblice 20.-24. 10. 1986 (Prag 1989) 249-259 (Abb. 4)

R. Kalicz-Schreiber, A Somogyvár-Vinkovci kultúra dél-északi irányú közvetítő szerepe a korabronzkorban. Budapest Régiségei 28, 1991, 9-43 (Abb. 5,1-6)

I. Bóna, Bronzezeitliche Tell-Kulturen in Ungarn. In: W. Meier-Arendt (Hrsg.), Bronzezeit in Ungarn. Forschungen in Tell-Siedlungen an Donau und Theiss (Frankfurt 1992) 9-39 (13; 36)

M. Bondár, Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. Antaeus 22, 1995, 197-268 (252)

T. Horváth/I. Juhász/K. Köhler, Zwei Brunnen der Balaton-Lasinja Kultur von Balatonőszöd. Antaeus 26, 2003, 265-300 (284)

Zs. K. Zoffmann, Embertani leletek a rézkori Balaton-Lasinja kultúra Keszthely-Fenékpuszta lelőhelyen feltárt gödreiből. Zalai Múz. 14, 2005, 53-60


Fundstelle: Gátihügel

Synonym: Úsztató

Befund

Körpergrab der Balaton-Lasinja-I-Kultur

Literatur

N. Kalicz, A balatoni csoport emlékei Dél-Dunántúlon. Janus Pannonius Múz. Évk. 14/15, 1969/70, 75-96 (90)

N. Kalicz, Über die chronologische Stellung der Balaton-Gruppe in Ungarn. In: B. Chropovský (Hrsg.), Symposium über die Entstehung und Chronologie der Badener Kultur (Malé Vozokany 1969) (Bratislava 1973) 131-165

Zs. M. Virág, Mittelkupferzeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 23-26 (25)


Fundstelle: Lehenrét

Befund

Urnengrab der Somogyvár-Vinkovci-Kultur

Literatur

K. Bakay/N. Kalicz/K. Sági, Veszprém megye régészeti topográfiája. Magyarország Régészeti Topográfiája I (Budapest 1966) 95 (21/56)

L. A. Horváth/R. Müller, Lelöhelyleirások a Régészeti Topográfia 1. pótkötetéhez. Kézirat. Magyarország Régészeti Topográfiája, Ergänzungsband 21 , 70

M. Bondár, Früh- und Mittelbronzezeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 30-36 (35)

R. Kalicz-Schreiber, Die älteste Bronzezeit in Nordwestungarn und ihre Beziehungen. In: M. Buchvaldek/E. Pleslová-Štickova (Hrsg.), Das Äneolithikum und die früheste Bronzezeit (C14 3000 – 2000 b.c.) in Mitteleuropa: kulturelle und chronologische Beziehungen. Acta des XIV. Internationalen Symposiums Prag – Liblice 20.-24. 10. 1986 (Prag 1989) 249-259 (Abb. 4)

R. Kalicz-Schreiber, A Somogyvár-Vinkovci kultúra dél-északi irányú közvetítő szerepe a korabronzkorban. Budapest Régiségei 28, 1991, 9-43 (Abb. 5,11-12)

M. Bondár, Early Bronze Age settlement patterns in South-West Transdanubia. Antaeus 22, 1995, 197-268 (252)

Fundstelle: Sömögyei dűlő

Befund

Gräberfeld der Karpatischen Hügelgräberkultur

Literatur

F. Kőszegi, A halomsíros kultúra néhány magyarországi leletéről. Arch. Ért. 91, 1964, 3-15 (13)

L. A. Horváth/R. Müller, Lelöhelyleirások a Régészeti Topográfia 1. pótkötetéhez. Kézirat. Magyarország Régészeti Topográfiája, Ergänzungsband 21, 61

F. Kőszegi, Mittelbronzezeitliches Gräberfeld in Pusztaszikszó. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 20, 1968, 101-141 (132 Anm. 97; 136)

T. Kemenczei, Die Schwerter in Ungarn I. Prähist. Bronzefunde, Abteilung IV 6 (München 1988) Taf. 59

T. Kemenczei, Bemerkungen zur Chronologie der spätbronzezeitlichen Grabfunde im Donau-Theiß Zwischenstromgebiet. Commun. Arch. Hungariae 1989, 73-96 [er spezifiziert Keszthely nicht weiter, weswegen eventuell auch „Dobogó“ gemeint sein kann]

L. A. Horváth, Spätbronzezeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 36-45 (44)


Fundstelle: Szent-Miklós-Friedhof

Befund

Brandgrab der Badener Kultur

Literatur

L. A. Horváth/R. Müller, Lelöhelyleirások a Régészeti Topográfia 1. pótkötetéhez. Kézirat. Magyarország Régészeti Topográfiája, Ergänzungsband 21, 44

M. Bondár, Spätkupferzeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 26-30 (30)


Fundstelle: Vámház

Befund

Brandgrab der Kostolac-Kultur

Literatur

K. Bakay/N. Kalicz/K. Sági, Veszprém megye régészeti topográfiája. Magyarország Régészeti Topográfiája I (Budapest 1966) 81

L. A. Horváth/R. Müller, Lelöhelyleirások a Régészeti Topográfia 1. pótkötetéhez. Kézirat. Magyarország Régészeti Topográfiája, Ergänzungsband 21, 30; Taf. 6,9.12

M. Bondár, Neuere Funde der Kostolac- und der Spätbadener Kultur in Ungarn. Acta Arch. Acad. Scien. Hungaricae 36, 1984, 59-84 (67, Abb. 2,1.4) [dort: Fenékpuszta]

G. Nevizánsky, Grabfunde und Überbauerscheinungen der Träger der Badener Kultur im zentralen Gebiet des Karpatenbeckens. Slovenská Arch. 33,2, 1985, 249-272 (267)

M. Bondár, Spätkupferzeit. In: R. Müller (Hrsg.), Sieben Jahrtausende am Balaton (Mannheim 1989) 26-30 (30)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.