Királyszentistván

Veszprém Megye, Ungarn

Fundstelle: Csatári malom

Befund

Gräberfeld der Inkrustierten Keramik

Literatur

I. Bóna, Magyarországi művészet a honfoglalásig. Művészettörténet 19, 1959, 14

E. B. Thomas/T. Szentléleky, Vezető a Veszprémi Bakonyi Múzeum Régészeti Kiállitásában - Führer durch die archäologischen Sammlungen des Bakonyer Museums in Veszprém. Urzeit – Römerzeit (Budapest 1959) 13; Taf. 3

M. Dušek, Patince – Pohrebisko severopanónskej kultúry. In: B. Chropovsky/M. Dušek/B. Polla, Pohrebiská zo staršej doby bronzovej na Slovensku I (Bratislava 1960) 137-296 (213)

M. Dušek, A Kecskédi és Monostori bronzkori temető. Rég. Füzetek II, 8 (Budapest 1960) 50ff.

T. Kovács, Askoi, Bird-shaped Vessels, Bird-Shaped Rattles in Bronze Age Hungary. Folia Arch. 23, 1972, 7-28 (18; 22f.)

I. Bóna, Die mittlere Bronzezeit Ungarns und ihre südöstlichen Beziehungen. Archaeologia Hungarica 49 (Budapest 1975) 193ff.

I. Torma, Ein Grab der Transdanubischen Inkrustierten Keramik aus Esztergom. Mitt. Arch. Inst. Ungar. Akad. 6, 1976, 25-46 (31)

V. Kiss, Data to the eastern relations of Transdanubian Incrusted Pottery culture. In: H. Ciugudean/Fl. Gogâltan (Hrsg.), The Early and Middle Bronze Age in the Carpathian Basin. Proceedings of the International Symposium in Alba Iulia 1997 (Alba Iulia 1998) 161-189 (164 Anm. 24)

V. Kiss, Megyfigyelések a mészbetétes kerámia kultúrája temetkezési szokásairól és tarsadalmáról. In: G. Ilon (Hrsg.), MΩMOΣ III. Őskoros Kutatók III. Összejövetelének konferenciakötete. Halottkultusz és temetkezés. Szombathely - Bozsok, 2002. október 7 - 9. (Szombathely 2004) 243-266 (259)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.