Kisvárda

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Ungarn

Synonym

Ajak (Jósa); Anarcs (Banner 1927)

Fundstelle: Darusziget

Befund

Gräberfeld der Tiszapolgár- und Bodrogkeresztúr-Kultur

Literatur

A. Jósa, Szabolcsvármegyei múzeum ős- és középkori tárgyainak ismertetése (Nyíregyháza 1899) 43

A. Jósa, Szabolcs vármegye őstörténete. In: Magyarország Vármegyéi és Városai (Budapest 1900) 369-397 (371)

J. Banner, A magyarországi zsugoritott temetkezések. Dolg. M. Kir. Tudományegyetem Arch. Intézetéből 3, 1927, 1-122 (5; 61-62)

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra emlékei a szabolcsmegyei Jósa András Múzeumban. Arch. Ért. 77, 1950, 110-116 (110; 116; Taf. 30,4-5)

P. Patay, A bodrogkeresztúri kultúra temetői. Rég. Füzetek II, 10 (Budapest 1961) 37-39; Taf. 11,1-4

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 54ff.; Taf. 48,1-3.5-6; Taf. 50

P. Patay, Die hochkupferzeitliche Bodrogkeresztúr-Kultur. Ber. RGK 55, 1974, 1-71 (63 Nr. 24)

E. Csongradiné Balogh, Tipológiai és traszeológiai vizsgálatok rézkori és bronzkori pattintott kőeszközökön. Folia Arch. 47, 1998/99, 13-41


Fundstelle: Sánta István út

Befund

Grab der Tiszapolgár-Kultur

Literatur

I. Bognár-Kutzián, The Early Copper Age Tiszapolgár Culture in the Carpathian Basin. Archaeologia Hungarica 48 (Budapest 1972) 52f.; Taf. 33,1-5; 48,7-8; 49


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.