Komárov

okr. Bardejov, Slowakei

Synonym

Felsőkomaróc (ung.); Komorau (dt.)

Befund

Grabhügel der Ostslowakischen Hügelgräber (Východoslovenské mohyly)

Literatur

V. Budinský-Krička, Výskumy Štátneho archeologického ústavu v Turč. Sv. Martine r. 1946 a 1947. Hist. Slovaca 6/7, 1948/49, 269-279 (278)

V. Budinský-Krička, Nové nálezy pravekých mohylových pohrebíšt´ na východnom Slovensku. Čas 4, 1947, 168

V. Budinský-Krička, Východoslovenské mohyly. Slovenská Arch. 15,2, 1967, 277-388 (282f.)


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.