Košúty

okr. Galanta, Slowakei

Synonym

Nemeskosút (ung.)

Befund

Gräber der Aunjetitz-Kultur (?)

Literatur

B. Chropovský, Výskum staromad´arského pohrebišt´a v Košútoch, okr. Galanta. Slovenská Arch. 3, 1955, 264-275 (264f.)

A. Točik, Výčapy-Opatovce a dalšie pohrebišká zo staršej doby bronzovej na juhozápadnom Slovensku (Nitra 1979) 263


© 2007-2009 Matthias Thomas
Hinweise zum Kopieren der Texte im Impressum.